Fanaticus sports medicine

Klachtenregeling

Een goed contact met de zorgverlener is heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun zorgverlener, toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden uw zorgverlener de mogelijkheid om de dienstverlening zo nodig te verbeteren. Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen als u suggesties of klachten heeft.

Probeer samen met uw zorgverlener het probleem op te lossen

Uw zorgverlener stelt het op prijs dat hij of zij direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken.

Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw zorgverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen. U kunt uw klacht sturen naar Fanaticus Sports Medicine, regattaweg 5, 9731 AJ Groningen. U kunt ook uw klacht mailen naar info@fanaticus.eu.

Beoordeling door de Klachtencommissie

Als het bespreken van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid of u wilt een onafhankelijke uitspraak over uw klacht, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de klachtencommissie. De klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een secretaris en één lid. De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid. De klachtencommissie kan daarbij een aanbeveling doen welke maatregelen de zorgverlener kan nemen om herhaling te voorkomen. De klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen.

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier bij de zorgverlener op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd. De klachtencommissie kan geen bindende uitspraak doen, dat wil zeggen dat de zorgverlener niet verplicht is het advies van de klachtencommissie op te volgen. Normaal gesproken zal hij/zij dat wel doen. Als u wel een bindende, afdwingbare uitspraak wilt moet u een andere procedure volgen, bijvoorbeeld bij het Regionaal Tuchtcollege of bij de burgerlijke rechter.

De klachtencommissie gaat zorgvuldig om met uw privacy. Aan de klachtenprocedure zijn geen kosten verbonden.

Hoe kunt u de klachtencommissie bereiken?

Fanaticus Sports Medicine is aangesloten bij de klachtenregeling van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). Indien uw gesprek/uiting van de klacht met uw zorgverlener niet tot een bevredigende uitkomst heeft geleid, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris, adres Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB Bilthoven. Of online via www.sportgeneeskunde.com/klachten#Formulier

Voor vragen kunt u op contact opnemen met klacht@sportgeneeskunde.com


SGN
FSMI
Sportzorg
VSG